ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรกฤษณ์ ภู่ทอง"

จาก ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลพืชและสัตว์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
(สร้างหน้าด้วย "right จักรกฤษณ์ ภู่ทอง <br> ครูชำนาญการ <br> หัวหน้างานศ...")
 
(ไม่แตกต่าง)

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 09:08, 9 ธันวาคม 2558

Chakkrit.jpg

จักรกฤษณ์ ภู่ทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
อีเมล์ chakkrit_p@yahoo.com
โทรศัพท์ 0 7728 2001 ต่อ 114