ข้อความของระบบ

นี่คือรายการข้อความของระบบที่อยู่ในเนมสเปซมีเดียวิกิ กรุณาอ่านหน้าเทศวิวัตน์ของมีเดียวิกิ และ translatewiki.net ถ้าคุณอยากที่จะช่วยแปลข้อความของระบบมีเดียวิกิ

กรอง
กรองตามสถานะที่เลือก:    
หน้าแรก
หน้าถัดไป
หน้าสุดท้าย
ชื่อ ข้อความตามค่าตั้งต้น
ข้อความปัจจุบัน
wikieditor-toolbar-tool-table-insert (พูดคุย) (แปล) แทรก
wikieditor-toolbar-tool-table-invalidnumber (พูดคุย) (แปล) คุณไม่ได้ใส่ค่าจำนวนของแถวหรือคอลัมน์ที่ถูกต้อง
wikieditor-toolbar-tool-table-preview (พูดคุย) (แปล) ภาพตัวอย่างตาราง
wikieditor-toolbar-tool-table-sortable (พูดคุย) (แปล) กำหนดให้ตารางเรียงข้อมูลได้
wikieditor-toolbar-tool-table-title (พูดคุย) (แปล) แทรกตาราง
wikieditor-toolbar-tool-table-toomany (พูดคุย) (แปล) ไม่สามารถใส่ตารางที่มีคอลัมน์มากกว่า $1 คอลัมน์ได้ในที่นี้
wikieditor-toolbar-tool-table-wikitable (พูดคุย) (แปล) ใส่รูปแบบพิเศษพร้อมเส้นขอบ
wikieditor-toolbar-tool-table-zero (พูดคุย) (แปล) ไม่สามารถใส่ตารางที่มีจำนวนแถวหรือคอลัมน์เท่ากับศูนย์
wikieditor-toolbar-tool-ulist (พูดคุย) (แปล) รายการสัญลักษณ์
wikieditor-toolbar-tool-ulist-example (พูดคุย) (แปล) เนื้อหารายการสัญลักษณ์
wikieditor-wikitext-tab (พูดคุย) (แปล) ข้อความวิกิ
windows-nonascii-filename (พูดคุย) (แปล) วิกินี้ไม่รองรับชื่อไฟล์ที่มีอักขระพิเศษ
withoutinterwiki (พูดคุย) (แปล) หน้าที่ไม่มีลิงก์ข้ามภาษา
withoutinterwiki-legend (พูดคุย) (แปล) คำขึ้นต้น
withoutinterwiki-submit (พูดคุย) (แปล) แสดง
withoutinterwiki-summary (พูดคุย) (แปล) หน้าต่อไปนี้ไม่เชื่อมโยงไปรุ่นภาษาอื่น
wlheader-enotif (พูดคุย) (แปล) เปิดใช้งานการแจ้งเตือนผ่านอีเมล
wlheader-showupdated (พูดคุย) (แปล) หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่คุณเยี่ยมครั้งสุดท้ายแสดงด้วย<strong>ตัวหนา</strong>
wlnote (พูดคุย) (แปล) ด้านล่างเป็น{{PLURAL:$1|การเปลี่ยนแปลงหลังสุด| <strong>$1</strong> การเปลี่ยนแปลงหลังสุด}} ใน{{PLURAL:$2|ชั่วโมง| <strong>$2</strong> ชั่วโมง}}ที่หลังสุด จนถึง $3, $4
wlshowlast (พูดคุย) (แปล) แสดง $1 ชั่วโมง $2 วันล่าสุด
word-separator (พูดคุย) (แปล)
wrongpassword (พูดคุย) (แปล) รหัสผ่านที่กรอกไม่ถูกต้อง โปรดลองอีกครั้ง
wrongpasswordempty (พูดคุย) (แปล) รหัสผ่านที่กรอกว่าง โปรดลองอีกครั้ง
xffblockreason (พูดคุย) (แปล) An IP address present in the X-Forwarded-For header, either yours or that of a proxy server you are using, has been blocked. The original block reason was: $1
xml-error-string (พูดคุย) (แปล) $1 ที่บรรทัด $2 คอลัมน์ $3 (ไบต์ที่ $4): $5
year (พูดคุย) (แปล) ตั้งแต่ปี (และก่อนหน้า):
years (พูดคุย) (แปล) $1 ปี
yesterday-at (พูดคุย) (แปล) เมื่อวานเมื่อ $1 น.
youhavenewmessages (พูดคุย) (แปล) คุณมี$1 ($2)
youhavenewmessagesfromusers (พูดคุย) (แปล) คุณมี $1จาก{{PLURAL:$3|ผู้ใช้คนอื่น|ผู้ใช้ $3 คน}} ($2)
youhavenewmessagesmanyusers (พูดคุย) (แปล) คุณมี $1จากผู้ใช้หลายคน ($2)
youhavenewmessagesmulti (พูดคุย) (แปล) คุณมีข้อความใหม่ที่ $1
yourdiff (พูดคุย) (แปล) ความแตกต่าง
yourdomainname (พูดคุย) (แปล) โดเมนของคุณ:
youremail (พูดคุย) (แปล) อีเมล:
yourgender (พูดคุย) (แปล) ต้องการให้ระบุคุณเป็นเพศใด
yourlanguage (พูดคุย) (แปล) ภาษา:
yourname (พูดคุย) (แปล) ชื่อผู้ใช้:
yournick (พูดคุย) (แปล) ลายเซ็นใหม่:
yourpassword (พูดคุย) (แปล) รหัสผ่าน:
yourpasswordagain (พูดคุย) (แปล) พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง:
yourrealname (พูดคุย) (แปล) ชื่อจริง:
yourtext (พูดคุย) (แปล) ข้อความของคุณ
yourvariant (พูดคุย) (แปล) อักษรต่างรูปของเนื้อหา:
zip-bad (พูดคุย) (แปล) ไฟล์วิบัติ หรือมิฉะนั้นก็เป็นไฟล์ซิปที่อ่านไม่ได้ จึงไม่สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม
zip-file-open-error (พูดคุย) (แปล) An error was encountered when opening the file for ZIP checks.
zip-unsupported (พูดคุย) (แปล) ไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์ซิป ซึ่งใช้คุณสมบัติในการซิปที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากมีเดียวิกิ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม
zip-wrong-format (พูดคุย) (แปล) ไฟล์ที่ระบุมิใช่ไฟล์ซิป
หน้าแรก
หน้าถัดไป
หน้าสุดท้าย