สถิติ

สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา1
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
23
ไฟล์ที่อัปโหลด2
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลพืชและสัตว์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี37
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย1.61
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน1,099
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
0
บอต (รายการสมาชิก)0
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)1
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)1